FINABER

MICROSULES ARG

Ondansetrón. Antiemético. 8mg Iny. Amp. x 1 x 4ml. 8mg Iny. Amp. x 5 x 4ml.

Principios Activos de Finaber

Patologías de Finaber

Laboratorio que produce Finaber