XETRANE

LKM

Pomalidomida. Agente inmunomodulador selectivo. 1mg Caps. Duras x 21. 2mg Caps. Duras x 21. 3mg Caps. Duras x 21. 4mg Caps. Duras x 21.

Principios Activos de Xetrane

Patologías de Xetrane

Laboratorio que produce Xetrane