VILNE

DOSA

10

Citostático.

Composición.

Vinorelbina.

Presentación.

10mg Solución Inyectable x 1 F. A.

VILNE

DOSA

50

Citostático.

Composición.

Vinorelbina.

Presentación.

50mg Solución Inyectable x 1 F. A.

Principios Activos de Vilne

Patologías de Vilne

Laboratorio que produce Vilne