ULTRACICLIB

ULTRA PHARMA

Palbociclib. Inhibidor de las CDK 4 y 6. 75mg Caps. Duras x 21. 100mg Caps. Duras x 21. 125mg Caps. Duras x 21.

Principios Activos de Ultraciclib

Patologías de Ultraciclib

Laboratorio que produce Ultraciclib