SIGLIBER

BERNABO

Sitagliptina. Hipoglucemiante. 25mg Comp. Rec. x 30. 50mg Comp. Rec. x 30. 100mg Comp. Rec. x 30.

Principios Activos de Sigliber

Patologías de Sigliber

Laboratorio que produce Sigliber