SANDIVAL ELIXIR

BOUZEN

Bromhexina. Mucolítico. 80mg /100ml Fco. x 125ml.

Principios Activos de Sandival Elixir

Patologías de Sandival Elixir

Laboratorio que produce Sandival Elixir