PACLITAXEL VARIFARMA

VARIFARMA

Paclitaxel. Antineoplásico. 30mg F.Amp. x 1 x 5ml. 100mg F.Amp. x 1 x 17ml. 150mg F.Amp. x 1 x 25ml. 300mg F.Amp. x 1 x 50ml.

Principios Activos de Paclitaxel Varifarma

Patologías de Paclitaxel Varifarma

Laboratorio que produce Paclitaxel Varifarma