OXALIPLATINO DELTA FARMA

SIDUS

Oxaliplatino. Citostático. 50mg Iny. F.Amp. x 1. 100mg Iny. F.Amp. x 1.

Principios Activos de Oxaliplatino Delta Farma

Patologías de Oxaliplatino Delta Farma

Laboratorio que produce Oxaliplatino Delta Farma