OPTIRAY 320

GUERBET

Ioversol. Medio de contraste yodado no iónico. 320mg F.Amp. x 50ml. 320mg F.Amp. x 100ml. 320mg Jer. Prell.Man. x 50ml. 320mg Jer. Prell.Man. x 100ml. 320mg Jer. Prell. x 125ml.

Principios Activos de Optiray 320

Patologías de Optiray 320

Laboratorio que produce Optiray 320