ONDANSETRON KABI

FRESENIUS-KABI

Ondansetrón. Antiemético. Antinauseoso. 8mg Amp. x 1 x 4ml. 8mg Amp. x 10 x 4ml.

Principios Activos de Ondansetron Kabi

Patologías de Ondansetron Kabi

Laboratorio que produce Ondansetron Kabi