ONDANSETRON FABRA

FABRA

Ondansetrón. Antiemético. 8mg Amp. x 1 x 4ml. 8mg Comp. x 10.

Principios Activos de Ondansetron Fabra

Patologías de Ondansetron Fabra

Laboratorio que produce Ondansetron Fabra