METOCLOPRAMIDA DRAWER

DRAWER

Metoclopramida. Antiemético. Antinauseoso. Antidispéptico. 10mg Iny. Amp. x 100 x 2ml.

Principios Activos de Metoclopramida Drawer

Patologías de Metoclopramida Drawer

Laboratorio que produce Metoclopramida Drawer