METASON NASAL

FORTBENTON

Mometasona. Glucocorticoide tópico. 50mcg Nasal Spray x 120 Dosis.

Principios Activos de Metason Nasal

Patologías de Metason Nasal

Laboratorio que produce Metason Nasal