MESNA DELTA FARMA

SIDUS

Mesna. Citostático. 200mg Iny. Amp. x 10 x 2ml. 200mg Iny. Amp. x 15 x 2ml. 400mg Iny. Amp. x 10 x 4ml. 400mg Iny. Amp. x 15 x 4ml.

Principios Activos de Mesna Delta Farma

Patologías de Mesna Delta Farma

Laboratorio que produce Mesna Delta Farma