LIXIDOL GESIC

CASASCO

Tramadol. Paracetamol. Analgésico. 37.5mg /325mg Comp. x 10. 37.5mg /325mg Comp. x 20. 37.5mg /325mg Comp. x 30.

Principios Activos de Lixidol Gesic

Patologías de Lixidol Gesic

Laboratorio que produce Lixidol Gesic