LIXIDOL

CASASCO

Tramadol. Analgésico opioide. 50mg Comp. x 20. 50mg Comp. x 30. 50mg Gotas x 10ml. 50mg Gotas x 20ml. 100mg Gotas x 10ml. 100mg Gotas x 20ml. LP 100mg Comp. x 10.

Principios Activos de Lixidol

Patologías de Lixidol

Laboratorio que produce Lixidol