LIDOCAINA PHARMAVIAL

IBC

Lidocaína. Anestésico local. 1% Amp. x 100 x 5ml EH. 2% Amp. x 100 x 5ml EH. 1% F.Amp. x 50 x 20ml EH. 2% F.Amp. x 50 x 20ml EH.

Principios Activos de Lidocaina Pharmavial

Patologías de Lidocaina Pharmavial

Laboratorio que produce Lidocaina Pharmavial