LIDOCAINA KLONAL

KLONAL

Lidocaína. Anestésico local. 1% Amp. x 100 x 5ml EH. 2% Amp. x 100 x 5ml EH.

Principios Activos de Lidocaina Klonal

Patologías de Lidocaina Klonal

Laboratorio que produce Lidocaina Klonal