ISLOTIN XR

CRAVERI

Metformina. Normoglucemiante oral. AP 500mg Comp. x 30. AP 500mg Comp. x 60.

Principios Activos de Islotin Xr

Patologías de Islotin Xr

Laboratorio que produce Islotin Xr