IOPAMIRON

GOBBI-NOVAG

Yopamidol. Contraste radiológico. 300 F.Amp. x 50ml. 300 F.Amp. x 100ml. 370 F.Amp. x 50ml. 370 F.Amp. x 100ml.

Principios Activos de Iopamiron

Patologías de Iopamiron

Laboratorio que produce Iopamiron