IMATIXA

ECZANE

Imatinib. Inhibidor de la tirosina quinasa. 100mg Comp. Rec. x 180. 400mg Comp. Rec. x 30.

Principios Activos de Imatixa

Patologías de Imatixa

Laboratorio que produce Imatixa