FRESOFOL 2% MCT

FRESENIUS-KABI

Propofol. Sedante hipnótico. 2% Iny. Fco. x 50ml. 2% IV Iny Fco. x 100ml.

Principios Activos de Fresofol 2% Mct

Patologías de Fresofol 2% Mct

Laboratorio que produce Fresofol 2% Mct