FLURADOSA

DOSA

Citostático.

Composición.

Fludarabina fosfato.

Presentación.

50mg Inyectable liofilizado x 1 F.A. 50mg Inyectable liofilizado x 4 F.A.

Principios Activos de Fluradosa

Patologías de Fluradosa

Laboratorio que produce Fluradosa