DUBENARD

NORTHIA

Propofol. Anestésico de acción corta. 200mg Amp. x 25 x 20ml.

Principios Activos de Dubenard

Patologías de Dubenard

Laboratorio que produce Dubenard