DG-6 POVIDONA IODO

CRAVERI

Povidona yodada. Antiséptico. Sol. x 60ml.

Principios Activos de Dg-6 Povidona Iodo

Patologías de Dg-6 Povidona Iodo

Laboratorio que produce Dg-6 Povidona Iodo