CLOPILEP

LEPETIT

Clopidogrel. Antitrombótico. Antiplaquetario. 75mg Comp. Rec. x 15. 75mg Comp. Rec. x 30. 75mg Comp. Rec. x 60.

Principios Activos de Clopilep

Patologías de Clopilep

Laboratorio que produce Clopilep