CLITAXEL

GOBBI-NOVAG

Paclitaxel. Citostático. 30mg F.Amp. x 1. 150mg F.Amp. x 1.

Principios Activos de Clitaxel

Patologías de Clitaxel

Laboratorio que produce Clitaxel