AGUJAS NOVOFINE 30G

NOVO NORDISK

Aplicador de insulina. Agujas x 100 0.30 x 8mm.

Patologías de Agujas Novofine 30g

Laboratorio que produce Agujas Novofine 30g