ACCU-CHEK SMART PIX 2

ROCHE

Solución para gráficos de glucemia. Kit x 1.

Patologías de Accu-chek Smart Pix 2

Laboratorio que produce Accu-chek Smart Pix 2