Reserpina Interactuando con Glimepirida

Efecto.

Posible alteración (aumento o disminución) del efecto hipoglucemiante de glimepirida.