Ranitidina Interactuando con Fosamprenavir cálcico

Efecto.

Posible disminución de la concentración sérica de fosamprenavir cálcico.