Polimixina B Interactuando con Colistimetato sódico

Efecto.

Posible potenciación del efecto bloqueante neuromuscular de colistimetato.