Polimixina B Interactuando con Capreomicina

Efecto.

Posible potenciación del efecto bloqueante neuromuscular de polimixina B.