Foscarnet sódico Interactuando con Anfotericina B liposomal

Efecto.

Aumento del efecto nefrotóxico de anfotericina B. No administrar.