Febuxostat Interactuando con Mercaptopurina

Efecto.

Posible aumento de la concentración sérica de mercaptopurina. No indicar.