Eritromicina Interactuando con Clindamicina

Efecto.

Posible disminución del efecto terapéutico de eritromicina. No indicar.