Difenilhidantoína Interactuando con Fosamprenavir cálcico

Efecto.

Posible disminución de la concentración sérica de difenilhidantoína.