Difenilhidantoína Interactuando con Felodipina

Efecto.

Posible disminución del metabolismo de difenilhidantoína.