Difenilhidantoína Interactuando con Carbamazepina

Efecto.

Posible aumento del metabolismo de fenitoína (difenilhidantoína).