Claritromicina Interactuando con Fosamprenavir cálcico

Efecto.

Posible disminución del efecto terapéutico de claritromicina.