Cimetidina Interactuando con Fosamprenavir cálcico

Efecto.

Posible disminución de la concentracion sérica de fosamprenavir.