Benzbromarona Interactuando con Alimentos

Efecto.

Riesgo de nefropatía aguda. Esta interacción probablemente ocurra ante un consumo excesivo de alcohol.

Mecanismo.

Cristaluria excesiva (uratos).

Recomendación.

Evitar el consumo excesivo de alcohol.