BCG intravesical Interactuando con Ibritumomab tiuxetan

Efecto.

Posible disminución del efecto terapéutico de BCG. No indicar.