Anfotericina B liposomal Interactuando con Miconazol

Efecto.

Posible disminución del efecto terapéutico de anfotericina B.