Anfotericina B liposomal Interactuando con Foscarnet sódico

Efecto.

Aumento del efecto nefrotóxico de anfotericina B. No administrar.