Anfotericina B liposomal Interactuando con Clotrimazol

Efecto.

Posible disminución del efecto terapéutico de anfotericina B.