Amfotericina B liposomal Interactuando con Miconazol

Efecto.

Posible disminución del efecto terapéutico de amfotericina B.