Amfotericina B liposomal Interactuando con Antimicóticos azólicos

Efecto.

Posible disminución del efecto terapéutico de amfotericina B.