Adefovir dipivoxilo Interactuando con Tenofovir disoproxil fumarato

Efecto.

Posible disminución del efecto terapéutico de tenofovir.